wie?

fullsizeoutput_2f2Klankennest ontstond uit een passie van Liesbeth Bodyn.

Met haar organisatie Klankennest gaat ze graag in dialoog met verschillende kunstdisciplines: klank en beweging, klank en beeldende kunst,…

Voor de muzieksessies en voorstellingen worden er op regelmatige basis muzikanten en kunstenaars uitgenodigd om mee te spelen, creëren en experimenteren. 

Volgende artiesten worden regelmatig betrokken bij de creaties van Klankennest:  Annemie Osborne (cello), Rielke Brys (percussie), Jutta Troch (harp), Rebecca Van Bogaert (fluit), Indré Jurgeleviciute (Klankles), Tine Allegaert  (trompet), Corentin Dellicour (cello),  Jeroen Van der Fraenen (scenografie), Hans Beckers (geluidskunst), Evelien Verhegge (textielontwerp, dramaturgie,…), Myrte Vandeweerd (dans), Tchi-Ann Liu (dans en zang), en nog anderen.

Liesbeth Bodyn 
Liesbeth studeerde Kunstwetenschappen (optie musicologie) aan de Universiteit van Gent, verdiepte zich tijdens een Erasmusprogramma in Noorwegen in Muziektherapie, en ging na haar masterjaar naar het conservatorium van Leuven waar ze nog een aantal jaren klassieke zang studeerde. Enkele jaren later volgde Liesbeth nog een lerarenopleiding specifiek om les te geven in de Steinerpedagogie.

In het kader van haar opleiding kwam Liesbeth in contact met de ‘Music Learning Theory’ van Edwin Ed. Gordon. Een heel vertrouwde wereld ging hierdoor open. Via ervaringen bij andere kunsteducatieve organisaties, een opleiding ‘Dalcroze’ en cursussen in Fitzmaurice voicework, Orff Schulwerk, baby yoga, Emmi Pikler, Meredith Monk,… vielen de puzzelstukken meer en meer in elkaar om een eigen project met specifieke visie te starten.

Voor Liesbeth is de basis van muziek -en kunsteducatie het stimuleren van een natuurlijk aanwezig creatief proces bij het jonge kind. Hierbij zijn begrippen zoals associatie, experiment, lichaamsbewustzijn, expressie, het plezier van samen spelen, creatieve exploratie,… van groot belang. Het is voor haar van essentieel belang dat ouder en kind creatieve processen en voornamelijke muziek samen beleven.

Liesbeth werkt momenteel als kleuterjuf en muziekdocente in de steinerschool. Als zangeres focust zij in verschillende projecten voornamelijk op oude muziek.

 

WHO? 

Klankennest emerged out of Liesbeth’s passion.

Liesbeth studied Art Sciences (option musicology) at Ghent University, immersing herself in musical therapy during an Erasmus exchange in Norway. After her Masters she went on to studying classical singing at the School of Arts Leuven. A few years later Liesbeth enrolled in a teaching course of the  Rudolf Steiner method.

Liesbeth was introduced to ‘Music Learning Theory’ of Dr. Edwin E. Gordon. This opened a world she felt familiar and comfortable with. Having built up experience in various art educational organizations, as well as having trained in ‘Dalcroze’ and followed masterclasses with ‘Fitzmaurice’, ‘Meredith Monk’, baby yoga, Emmi Pikler, ‘Orff Schulwerk’,… she found that the pieces started to fall into place to start her own project with specific vision.

Liesbeth believes that profound art education of children is based on the stimulation of naturally existing creative processes with the child. To achieve this, concepts of association, experimenting, body awareness, expression, creative exploration,… are of enormous importance.

Liesbeth enjoys combining different art disciplines, such as sound and movement or sound and visual arts. For this reason she constantly invites other musicians, visual artists, dancers,… to play along, create and improvise with her.
For its sessions and performances, Klankennest collaborates regularly with Annemie Osborne (cello), Rielke Brys (percussions), Jutta Troch (harp), Rebecca Van Bogaert (flute), Indré Jurgeleviciute (Klankles), Tine Allegaert  (trompet),  Jeroen Van der Fraenen (visual arts), Hans Beckers (soundart) en Klaas De Roo (beeldende kunst, dans,..), Tchi-Ann Liu (dance and voice), Myrte Vanderweerd (dance), Jenka Van Hoecke (textile design) and others.

Currently Liesbeth is working as a nursery teacher in a Steiner school. In addition to this she teaches at various art educational organizations. As a vocalist she has a love for Early Music. Liesbeth also performs in her own musical project called ‘Circling the Spheres’ in which different musicians mix improvisation with medieval and contemporary music.